Модерна фарма

Современо решение на фарма за HVAC

Преглед

Модерна фарма одржува стабилна клима за контрола на влагата, температурата и светлината за да се направи растение во затворено да расте на високо-ефикасен начин. Како дополнителен, HVAC системот за модерна фарма нормално треба да работи 24 часа на ден, Airwoods знаат како да прецизираат пресметка и да организираат паметен систем за контрола, како и back-up систем.

Клучни карактеристики

Паметен интегриран систем за контрола на температура, влажност, LED светло
Професионалец за дизајн на печурки
Контрола на дигитален компресор за скролување на енергетската ефикасност

Решение

ХЕПА прочистена вентилација на свеж воздух со контролна единица СО2
Дигитална единица за кондензација со вода ладење или ладење со воздух
Паметна контрола на прочистена вода, прочистен воздух, LED светло, температура итн.