Fermë moderne

Zgjidhja Moderne HVAC e Fermës

Përmbledhje

Fermë moderne që ruan një klimë të qëndrueshme për të kontrolluar lagështinë, temperaturën dhe dritën për të bërë që bimët e brendshme të rriten në një mënyrë me efikasitet të lartë. Si shtesë, sistemi HVAC për fermat moderne normalisht duhet të funksionojë për 24 orë në ditë, Airwoods dinë si të saktësojnë llogaritjen dhe të rregullojnë një sistem të mençur të kontrollit, si dhe sistemin rezervë.

Karakteristikat kryesore

Sistem inteligjent i kontrollit të integruar për temperaturën, lagështinë, dritën LED
Profesionist në hartimin e procesit të kërpudhave
Kontrolli i kompresorit dixhital në efikasitetin e energjisë

Zgjidhja

Ventilimi i ajrit të pastër të pastruar nga HEPA me njësinë e kontrollit të CO2
Njësia e kondensimit me ujë të ftohur ose të ftohur me ajër dixhital
Kontroll i zgjuar i ujit të pastruar, ajrit të pastruar, dritës LED, temperaturës etj.