Moderná farma

Moderné riešenie HVAC pre farmy

Prehľad

Moderná farma udržiavajúca stabilné podnebie na reguláciu vlhkosti, teploty a svetla, aby rast vnútorných rastlín rástol vysoko efektívnym spôsobom. Okrem toho systém HVAC pre moderné farmy musí bežne pracovať 24 hodín denne, Airwoods vie, ako presne vypočítať a zariadiť inteligentný riadiaci systém, ako aj záložný systém.

Kľúčové vlastnosti

Inteligentný integrovaný riadiaci systém pre teplotu, vlhkosť, LED svetlo
Profesionál v dizajne húb
Digitálne riadenie špirálového kompresora na energetickú účinnosť

Riešenie

Vetranie čerstvého vzduchu pomocou HEPA s riadiacou jednotkou CO2
Digitálna špirálová vodou alebo vzduchom chladená kondenzačná jednotka
Inteligentné ovládanie vyčistenej vody, čisteného vzduchu, LED svetla, teploty atď.