• Vertical Type Heat Pump Energy Heat Recovery Ventilator

    Vertikálny typ tepelného čerpadla s rekuperáciou tepla

    Zabudovaný systém tepelného čerpadla na dosiahnutie viacnásobného spätného získavania energie a vyššej účinnosti; Môže to slúžiť ako čerstvá klimatizácia v transakčnej sezóne, dobrý partner s klimatizačným systémom; Konštantná regulácia teploty a vlhkosti čerstvého vzduchu s reguláciou koncentrácie CO2, škodlivých plynov a čistenia PM2,5, aby bol čerstvý vzduch pohodlnejší a zdravší. Funkcia vertikálneho typu tepelného čerpadla s rekuperáciou tepla:  
  • Ceiling Heat Pump Energy Heat Recovery Ventilation System

    Stropné tepelné čerpadlo s rekuperáciou tepla s rekuperáciou tepla

    Ako rozvoj ekonomiky, veľké používanie uhlia a fosílnych palív na výrobu prachu, oxidu uhličitého, oxidu siričitého a iných škodlivých látok, ktoré vedie k abnormálnemu počasiu, silnému znečisteniu ovzdušia, významne zvýšenej koncentrácii jemných častíc (PM2,5). Vážne to ovplyvňuje našu prácu, život a zdravie. V porovnaní s tradičným výmenníkom čerstvého vzduchu sú nižšie naše výhody: 1. Dvojstupňový systém spätného získavania tepla s tepelným čerpadlom a vzduchovým výmenníkom tepla. 2. Vyvážené vetranie ...