• Vertical Type Heat Pump Energy Heat Recovery Ventilator

    Pwmp Gwres Math Fertigol Awyrydd Adfer Gwres

    System pwmp gwres prynu i mewn i adferiad ynni lluosog ac effeithlonrwydd uwch; Gall ddeffro fel cyflyrydd aer ffres yn nhymor y trafodiad, partner da gyda'r system aerdymheru; Rheoli tymheredd a lleithder cyson mewn aer ffres, gyda rheolaeth crynodiad CO2, nwy niweidiol a phuro PM2.5 i wneud awyr iach yn fwy cyfforddus ac iachach. Nodwedd Awyrydd Adfer Gwres Pwmp Gwres Math Fertigol:  
  • Ceiling Heat Pump Energy Heat Recovery Ventilation System

    Pwmp Gwres Nenfwd System Awyru Adfer Gwres

    Wrth i economi ddatblygu, defnydd trwm o lo a thanwydd ffosil i gynhyrchu llwch, carbon deuocsid, sylffwr deuocsid a sylweddau niweidiol eraill, sy'n arwain at dywydd annormal, llygredd aer difrifol, crynodiad sylweddol o ddeunydd gronynnol mân (PM2.5). Mae'n dylanwadu'n ddifrifol ar ein gwaith, ein bywyd a'n hiechyd. O'i gymharu â'r cyfnewidydd aer ffres traddodiadol, isod mae ein manteision: 1. Y system adfer gwres dau gam gyda phwmp gwres a chyfnewidydd gwres aer. Awyru 2.Balanced ...