• Vertical Type Heat Pump Energy Heat Recovery Ventilator

    Вертикален тип термопомпа Вентилатор за възстановяване на топлина

    Вградена система за термопомпа за постигане на многократно възстановяване на енергията и по-висока ефективност; Той може да се използва като свеж климатик в сезона на транзакциите, добър партньор с климатичната система; Постоянен контрол на температурата и влажността на чистия въздух, с контрол на концентрацията на CO2, вредни газове и пречистване на PM2.5, за да направят чистия въздух по-удобен и по-здравословен. Характеристика на вертикален тип Вентилатор за възстановяване на топлина на топлинна помпа:  
  • Ceiling Heat Pump Energy Heat Recovery Ventilation System

    Таванна термопомпа Енергия Възстановяване на топлината Вентилационна система

    Тъй като развитието на икономиката, интензивното използване на въглища и изкопаеми горива за производство на прах, въглероден диоксид, серен диоксид и други вредни вещества, което води до ненормално време, силно замърсяване на въздуха, значително повишена концентрация на фини прахови частици (PM2,5). Това влияе сериозно на нашата работа, живот и здраве. В сравнение с традиционния топлообменник по-долу са нашите предимства: 1. Двустепенната система за рекуперация на топлина с термопомпа и въздушен топлообменник. 2. Балансирана вентилация ...