До ключ

Ние предлагаме цялостни и безпроблемни решения до ключ за търговски и

проект за индустриална HVAC система. В рамките на проектите до ключ ние предлагаме пълни

решения от долната услуга.

Ние предлагаме цялостни и безпроблемни решения до ключ за търговски и индустриални проекти за HVAC система. В рамките на проектите до ключ, ние предлагаме цялостни решения за услуги по-долу.

Инженерство
Инженерният екип разработва иновативни решения за всеки проект с бързо и ефективно решение.

Доставяне
Нашият екип избира и предоставя най-висококачествените продукти на нашите клиенти по целия свят.

Транспорт и монтаж
Нашият екип предлага рентабилна, навременна доставка, освен това предлагаме и инсталация на проекти.

Пускане в експлоатация
За да се гарантира, че всяко съоръжение ще работи безпроблемно, след като бъде включено в мрежата, екипният тест пуска цялата машина и прави нейното гладко при ежедневната работа.