Chìa khóa trao tay

Chúng tôi đang cung cấp các giải pháp chìa khóa trao tay toàn diện và liền mạch cho thương mại và

dự án Hệ thống HVAC công nghiệp. Theo các dự án chìa khóa trao tay, chúng tôi cung cấp đầy đủ

giải pháp của dịch vụ dưới đây.

Chìa khóa trao tay

Chúng tôi đang cung cấp các giải pháp chìa khóa trao tay toàn diện và liền mạch cho dự án Hệ thống HVAC thương mại và công nghiệp. Theo các dự án chìa khóa trao tay, chúng tôi cung cấp các giải pháp hoàn chỉnh của dịch vụ dưới đây.

-ENGINEERING
Đội ngũ kỹ sư phát triển các giải pháp sáng tạo cho từng dự án với giải pháp nhanh chóng và hiệu quả.

-TẠP VỤ
Đội ngũ của chúng tôi lựa chọn và cung cấp các sản phẩm chất lượng cao nhất cho khách hàng trên toàn thế giới.

-VẬN CHUYỂN & CÀI ĐẶT
Đội ngũ của chúng tôi cung cấp dịch vụ vận chuyển kịp thời, tiết kiệm chi phí, hơn thế nữa chúng tôi còn cung cấp dịch vụ lắp đặt dự án.

-KHUYẾN NGHỊ
Để đảm bảo rằng mỗi thiết bị sẽ hoạt động trơn tru khi nó hoạt động trực tuyến, nhóm thử nghiệm chạy tất cả các máy và làm cho nó trơn tru trong hoạt động hàng ngày.