Cài đặt

Nhóm dự án Airwoods là một nhóm lắp đặt chuyên nghiệp có thể cung cấp hỗ trợ cho

mỗi dự án

Cài đặt

Tổng quat:

Airwoods không chỉ có thể cung cấp dịch vụ thiết kế & tư vấn cho các dự án kỹ thuật điều hòa không khí và phòng sạch ở nước ngoài, mà còn cung cấp dịch vụ xây dựng, lắp đặt và dịch vụ hậu mãi như một dịch vụ một cửa cho các dự án kỹ thuật ở nước ngoài. Đội dự án Airwoods là đội lắp đặt chuyên nghiệp có thể hỗ trợ cho từng dự án. Mỗi thành viên của đội lắp đặt đều có nhiều kinh nghiệm xây dựng và lắp đặt tại chỗ, và trưởng nhóm có nhiều kinh nghiệm xây dựng và lắp đặt ở nước ngoài.

Giới thiệu và hiển thị đội cài đặt: 

Theo đặc điểm và nhu cầu thực tế của dự án, đội ngũ lắp đặt có thể cung cấp cho toàn bộ dự án các loại hình kỹ thuật chuyên nghiệp khác nhau như thợ trang trí, thợ dẫn khí, thợ ống nước, thợ điện, thợ hàn ... để đảm bảo công trình hoàn thành đúng thời hạn và phù hợp với chất lượng.