Đào tạo

AIRWOODS cung cấp khóa đào tạo chuyên nghiệp để giúp khách hàng quản lý tốt hơn

Hệ thống HVAC, giảm lỗi và kéo dài thời gian bảo dưỡng máy.

AIRWOODS đào tạo nghiệp vụ nhằm giúp khách hàng quản lý tốt hơn hệ thống HVAC của mình, giảm thiểu lỗi và kéo dài thời gian bảo dưỡng máy.

Cuộc họp trình bày

traning
traning-2-1024x768
online-traning

Cùng nhau học hỏi, dịch vụ tốt hơn!