การฝึกอบรม

AIRWOODS จัดให้มีการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการ

ระบบ HVAC ลดความผิดพลาดและยืดอายุการใช้งานเครื่อง

AIRWOODS จัดให้มีการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดการระบบ HVAC ของตนได้ดียิ่งขึ้น ลดความผิดพลาด และยืดเวลาให้บริการของเครื่องจักร

ประชุมนำเสนอ

traning
traning-2-1024x768
online-traning

เรียนรู้ร่วมกัน บริการที่ดีกว่า!