Сургалт

AIRWOODS нь үйлчлүүлэгчдээ илүү сайн удирдахад нь туслах мэргэжлийн сургалт явуулдаг

HVAC систем, эвдрэлийг багасгаж, машины үйлчилгээний хугацааг уртасгана.

AIRWOODS нь хэрэглэгчдэд HVAC системийг илүү сайн удирдах, алдааг багасгах, машины үйлчилгээний хугацааг уртасгахад туслах мэргэжлийн сургалт явуулдаг.

Танилцуулах уулзалт

traning
traning-2-1024x768
online-traning

Хамтдаа суралц, илүү сайн үйлчилгээ!