Εκπαίδευση

Η AIRWOODS παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση για να βοηθήσει τους πελάτες να διαχειριστούν καλύτερα τη δική τους

Σύστημα HVAC, μείωση βλάβης και παράταση του χρόνου λειτουργίας του μηχανήματος.

Η AIRWOODS παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση για να βοηθήσει τους πελάτες να διαχειριστούν καλύτερα το σύστημα HVAC, να μειώσουν τα σφάλματα και να παρατείνουν το χρόνο σέρβις του μηχανήματος.

Συνάντηση παρουσίασης

traning
traning-2-1024x768
online-traning

Μάθετε μαζί, καλύτερες υπηρεσίες!