Επ

Το EPC σημαίνει Μηχανική, Προμήθεια, Κατασκευή και είναι μια εξέχουσα μορφή

συμβατική συμφωνία.

Το EPC σημαίνει Μηχανική, Προμήθεια, Κατασκευή και αποτελεί μια εξέχουσα μορφή σύμβασης. Ο εργολάβος μηχανικών και κατασκευών θα πραγματοποιήσει τον λεπτομερή σχεδιασμό του έργου, θα προμηθεύσει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και υλικά και στη συνέχεια θα κατασκευάσει για να παραδώσει μια λειτουργική εγκατάσταση ή περιουσιακό στοιχείο στους πελάτες τους.

epc

Η Airwoods έχει εξελιχθεί σε μια εταιρεία που παρέχει ολοκληρωμένη υπηρεσία Μηχανικών, Προμηθειών και Κατασκευών (EPC) και υποστηρίζει τους πελάτες της σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός έργου. Οι έμπειροι, πολυεπιστημονικοί επαγγελματίες της εταιρείας έχουν δεσμευτεί να παρέχουν ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών στους πελάτες τους από την έναρξη του έργου έως τον ορισμό και το σχεδιασμό, την κατασκευή, την ανάθεση και την κατάρτιση, στη λειτουργία και τη συντήρηση. Η επιτυχία μας στην παροχή υπηρεσιών EPC οφείλεται στην ικανότητά μας να προσφέρουμε ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών, όπως μηχανική, σχεδίαση, κατασκευή και κατασκευή επί τόπου.

Με μια πεπειραμένη και έμπειρη ομάδα, μια αποδεδειγμένη μεθοδολογία έργου και απαράμιλλη τεχνογνωσία στον κλάδο, μπορούμε να παραδώσουμε το έργο σας εγκαίρως και με τον προϋπολογισμό. Εξυπηρετούμε εθνικούς και παγκόσμιους πελάτες σε περισσότερες από 80 χώρες.

EPC-2