Δεσμοφύλαξ

Παρέχουμε ολοκληρωμένες και απρόσκοπτες λύσεις με το κλειδί στο χέρι για εμπορικές και

βιομηχανικό έργο HVAC System. Στα έργα με το κλειδί στο χέρι, παρέχουμε πλήρη

λύσεις της παρακάτω υπηρεσίας.

Δεσμοφύλαξ

Παρέχουμε ολοκληρωμένες και απρόσκοπτες λύσεις για το εμπορικό και βιομηχανικό σύστημα HVAC. Στα έργα με το κλειδί στο χέρι, παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις της παρακάτω υπηρεσίας.

-ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Η ομάδα μηχανικών αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις σε κάθε έργο με γρήγορη και αποτελεσματική λύση.

-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Η ομάδα μας επιλέγει και παρέχει προϊόντα υψηλής ποιότητας στους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο.

- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η ομάδα μας προσφέρει οικονομικά αποδοτική, έγκαιρη αποστολή, επιπλέον προσφέρουμε επίσης εγκατάσταση έργου.

-ΑΝΑΘΕΣΗ
Για να διασφαλιστεί ότι κάθε εγκατάσταση θα λειτουργεί ομαλά μόλις συνδεθεί στο διαδίκτυο, η ομαδική δοκιμή λειτουργεί όλο το μηχάνημα και το κάνει ομαλό στην καθημερινή λειτουργία.