Εγκατάσταση

Η ομάδα έργου Airwoods είναι μια επαγγελματική ομάδα εγκατάστασης που μπορεί να παρέχει υποστήριξη

κάθε έργο

Εγκατάσταση

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ:

Η Airwoods όχι μόνο παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού και συμβουλευτικής για έργα μηχανημάτων κλιματισμού και καθαρών δωματίων στο εξωτερικό, αλλά επίσης παρέχει υπηρεσίες κατασκευής, εγκατάστασης και μεταπωλήσεων ως υπηρεσίες μίας στάσης για έργα εξωτερικού μηχανικού. Η ομάδα έργου Airwoods είναι μια επαγγελματική ομάδα εγκατάστασης που μπορεί να παρέχει υποστήριξη για κάθε έργο. Κάθε μέλος της ομάδας εγκατάστασης έχει εκτεταμένη εμπειρία κατασκευής και εγκατάστασης επί τόπου και ο αρχηγός της ομάδας έχει εκτεταμένη εμπειρία κατασκευής και εγκατάστασης στο εξωτερικό.

Εισαγωγή και εμφάνιση της ομάδας εγκατάστασης: 

Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και τις πραγματικές ανάγκες του έργου, η ομάδα εγκατάστασης μπορεί να παρέχει σε ολόκληρο το έργο διάφορους επαγγελματικούς τεχνικούς τύπους όπως διακοσμητές, υδραυλικούς, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, συγκολλητές κ.λπ., για να διασφαλίσει ότι το έργο ολοκληρώνεται εγκαίρως και σύμφωνα με την ποιότητα.