ანაზრაურება

ჩვენ გთავაზობთ ყოვლისმომცველ და ერთობლივ ანაზრაურ გადაწყვეტილებებს კომერციული და

ინდუსტრიული HVAC სისტემის პროექტი. ანაზრაურების პროექტების მიხედვით, ჩვენ გთავაზობთ სრულყოფილებას

ქვემოთ მოცემული მომსახურების გადაწყვეტილებები.

ჩვენ გთავაზობთ ყოვლისმომცველ და უპრობლემო გადაწყვეტილებებს კომერციული და სამრეწველო HVAC სისტემის პროექტისთვის. ანაზრაურების პროექტების თანახმად, ჩვენ გთავაზობთ სრულ მომსახურებას ქვემოთ მოცემული მომსახურებისთვის.

ინჟინერია
ინჟინერი გუნდი ავითარებს ინოვაციურ გადაწყვეტილებებს თითოეულ პროექტზე სწრაფად და ეფექტურად გადაჭრით.

შესყიდვები
ჩვენი გუნდი ირჩევს და უზრუნველყოფს უმაღლესი ხარისხის პროდუქციას ჩვენს კლიენტებს მთელს მსოფლიოში.

ტრანსპორტირება და მონტაჟი
ჩვენი გუნდი გთავაზობთ ეკონომიკურ, დროულ გადაზიდვას, უფრო მეტიც, ჩვენ ასევე გთავაზობთ პროექტის ინსტალაციას.

ექსპლუატაციაში გაშვება
იმის გარანტია, რომ თითოეული ობიექტი შეუფერხებლად იმუშავებს ინტერნეტში შემოსვლისთანავე, გუნდის ტესტი აწარმოებს ყველა მანქანას და ამუშავებს მას ყოველდღიურ მუშაობაში.