ფარმაცევტული მცენარეები

ფარმაცევტული მცენარეები HVAC Solution

მიმოხილვა

ფარმაცევტული საწარმოები სუფთა ოთახების მუშაობას ეყრდნობიან, რათა უზრუნველყონ გადამწყვეტი პროდუქტის სტანდარტების მიღწევა. HVAC სისტემებს ფარმაცევტული ობიექტების საწარმოო ნაწილში ზედამხედველობას უწევს სამთავრობო სააგენტო. რომელიმე ხარისხის მოთხოვნების შეუსრულებლობამ შეიძლება რისკის ქვეშ დააყენოს მფლობელი, როგორც მარეგულირებელი, ასევე ბიზნესი. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ფარმაცევტული საშუალებები აშენდეს მკაცრი და მკაფიოდ განსაზღვრული ხარისხის კონტროლის სისტემაში. Airwoods– ი ქმნის, აშენებს და ინარჩუნებს მძლავრ HVAC სისტემას და სუფთა ოთახს, რომლებიც აკმაყოფილებენ ფარმაცევტული ობიექტების თანდაყოლილ მკაცრ მოთხოვნას.

HVAC- ის მოთხოვნები ფარმაცევტული მიმართულებისათვის

ფარმაცევტულ ლაქებში შიდა ჰაერის ხარისხის მოთხოვნები, ტენიანობის კონტროლისა და ფილტრაციის ჩათვლით, ყველაზე მკაცრია ნებისმიერი შენობის გამოყენებისთვის. ერთ-ერთი ყველაზე კრიტიკული პროცესია სათანადო ვენტილაცია. იმის გამო, რომ ძირითადი მიზანი არის დამაბინძურებლის კონტროლი წარმოებაში და კვლევის არეალში, მტვერი და მიკრობი მუდმივი საფრთხეებია ამ ობიექტებში, რაც მოითხოვს ფილტრაციისა და ვენტილაციის გულდასმით შემუშავებულ სისტემას, რომელიც იცავს მკაცრი შიდა ჰაერის ხარისხის (IAQ) სტანდარტებს და ეხმარება მინიმუმამდე დაყვანას ზემოქმედება საჰაერო დაავადებებით და დამაბინძურებლებით

გარდა ამისა, იმის გამო, რომ ფარმაცევტული საშუალებები მოითხოვს მუდმივ, ეფექტურ კლიმატის კონტროლს, მნიშვნელოვანია, რომ HVAC სისტემა იყოს საკმარისად გამძლე და მუდმივად მუშაობდეს, მაგრამ იმდენად ეფექტური, რომ ენერგიის ხარჯები რაც შეიძლება დაბალ დონეზე იყოს დაბოლოს, იმის გამო, რომ ობიექტების სხვადასხვა ტერიტორიას ექნება საკუთარი უნიკალური სავენტილაციო და ტემპერატურული მოთხოვნილებები, HVAC სისტემა უნდა იყოს შემუშავებული, რათა მოერგოს კლიმატის კონტროლის განსხვავებული მოთხოვნები დაწესებულების სხვადასხვა ნაწილში.

solutions_Scenes_pharmaceutical-plants01

მყარი ფარმაცევტული ქარხანა

solutions_Scenes_pharmaceutical-plants02

თხევადი ფარმაცევტული ქარხანა

solutions_Scenes_pharmaceutical-plants03

მალამო ფარმაცევტული ქარხანა

solutions_Scenes_pharmaceutical-plants04

ფხვნილის ფარმაცევტული ქარხანა

solutions_Scenes_pharmaceutical-plants05

გასახდელი და პატჩი ფარმაცევტული ქარხანა

solutions_Scenes_pharmaceutical-plants06

სამედიცინო მოწყობილობის მწარმოებელი

Airwoods Solution

ჩვენი HVAC გადაწყვეტილებები, ინტეგრირებული ჭერის სისტემები და პერსონალური სუფთა ოთახი პასუხობს ფარმაცევტული წარმოების ინდუსტრიის რთულ მოთხოვნებს, რაც მოითხოვს ნაწილაკების და დამაბინძურებლების მკაცრ კონტროლს.

ჩვენ ვატარებთ სრულფასოვნად ჩვენს მომხმარებელთა საჭიროებას და გთავაზობთ სრულყოფილ დიზაინს, წარმოების პროცესის, აღჭურვილობის, კონდიციონერის გაწმენდის, წყალმომარაგებისა და დრენაჟის, მთავრობის სპეციფიკაციებისა და რეგულაციების გათვალისწინებით.

ფარმაცევტული წარმოებისთვის წარმატების საწინდარია პროდუქტიულობა და ეფექტურობა. დიზაინის განლაგება უნდა იყოს გონივრული და კომპაქტური წარმოების პროცესის მოთხოვნების შესაბამისად, რაც ხელს უწყობს წარმოების ოპერაციას და უზრუნველყოფს წარმოების პროცესის ეფექტურ მართვას.

ჰაერის გამწმენდის სისტემისთვის ორი მნიშვნელოვანი ცნებაა. ერთია პოზიტიური წნევის კონტროლი გარემოზე გარე ჰაერის ზემოქმედების თავიდან ასაცილებლად; და წნევის უარყოფითი კონტროლი წარმოების პროცესში ნაწილაკების დაბინძურების დიფუზიის თავიდან ასაცილებლად. გჭირდებათ თუ არა ჰაერის პოზიტიური წნევა ან უარყოფითი წნევის საწმენდი ოთახი, გამოცდილების მქონე სუფთა ოთახის მწარმოებელს და დისტრიბუტორს, როგორიცაა Airwoods- ს შეუძლია უზრუნველყოს თქვენს მოთხოვნილებების შესაბამისი ხსნარის შემუშავება, განვითარება და მიწოდება. Airwoods– ში ჩვენს ექსპერტებს აქვთ სრული ცოდნა სუფთა ოთახის დიზაინისა და მშენებლობის პროცესზე, სუფთა ოთახის მასალებიდან და საუკეთესო პრაქტიკებიდან დაწყებული HVAC აპარატურით, რომლებიც საჭიროა სხვადასხვა ტიპის პროგრამებისთვის.

პროექტის ცნობარი