Farmaceutické rostliny

Řešení HVAC pro farmaceutické rostliny

Přehled

Farmaceutické závody se spoléhají na výkon čistých prostor, aby zajistily dosažení zásadních standardů produktů. Vládní agentura pečlivě dohlíží na systémy HVAC ve výrobních částech farmaceutických zařízení. Nedodržení některého z kvalitativních požadavků může vlastníka vystavit jak regulačním, tak obchodním rizikům. Proto je důležité, aby farmaceutická zařízení byla postavena pod přísným a dobře definovaným systémem kontroly kvality. Společnost Airwoods navrhuje, buduje a udržuje robustní systém HVAC a čisté prostory, které splňují nejvyšší požadavky farmaceutických zařízení.

Požadavky na HVAC pro farmaceutika

Požadavky na kvalitu vnitřního ovzduší ve farmaceutických aplikacích, včetně regulace vlhkosti a filtrace, patří mezi nejpřísnější ze všech stavebních aplikací. Jedním z nejdůležitějších procesů je správná ventilace. Protože primárním cílem je kontrola znečišťujících látek ve výrobní a výzkumné oblasti, prach a mikroby jsou neustálými hrozbami v těchto zařízeních a vyžadují pečlivě navržený systém filtrace a ventilace, který dodržuje přísné standardy kvality vnitřního ovzduší (IAQ) a pomáhá minimalizovat vystavení chorobám přenášeným vzduchem a znečišťujícím látkám.

Protože farmaceutická zařízení navíc vyžadují neustálou a účinnou kontrolu klimatu, je zásadní, aby byl systém HVAC dostatečně odolný, aby fungoval nepřetržitě, a přesto dostatečně efektivní, aby udržel co nejnižší náklady na energii. A konečně, protože různé oblasti zařízení budou mít své vlastní jedinečné potřeby ventilace a teploty, musí být systém HVAC navržen tak, aby se přizpůsobil různým požadavkům na regulaci klimatu v různých částech zařízení.

solutions_Scenes_pharmaceutical-plants01

Solidní farmaceutická továrna

solutions_Scenes_pharmaceutical-plants02

Tekutá farmaceutická továrna

solutions_Scenes_pharmaceutical-plants03

Masťová farmaceutická továrna

solutions_Scenes_pharmaceutical-plants04

Prášková farmaceutická továrna

solutions_Scenes_pharmaceutical-plants05

Obvaz a oprava farmaceutické továrny

solutions_Scenes_pharmaceutical-plants06

Výrobce zdravotnických prostředků

Řešení Airwoods

Naše HVAC řešení, integrované stropní systémy a Customize Clean room pomáhají splnit komplexní požadavky farmaceutického výrobního průmyslu, který vyžaduje přísnou kontrolu částic a kontaminantů.

Provádíme úplné posouzení potřeb našich zákazníků a poskytujeme komplexní návrh s přihlédnutím k výrobnímu procesu, vybavení, čištění klimatizace, zásobování vodou a odvodnění, vládním specifikacím a předpisům.

Pro farmaceutickou výrobu je produktivita a efektivita klíčem k úspěchu. Návrhové rozvržení musí být přiměřené a kompaktní podle požadavků výrobního procesu, což vede k výrobní operaci a zajišťuje efektivní řízení výrobního procesu.

U systému čištění vzduchu existují dva důležité koncepty. Jedním z nich je regulace přetlaku, aby se zabránilo dopadu vnějšího vzduchu na životní prostředí; A kontrola podtlaku, aby se zabránilo šíření znečištění částic ve výrobním procesu. Ať už potřebujete čistý prostor s pozitivním tlakem nebo podtlakem, zkušený výrobce a distributor čistých prostor, jako je Airwoods, může zajistit návrh, vývoj a dodávku řešení, které odpovídá vašim potřebám. Ve společnosti Airwoods mají naši odborníci úplné pracovní znalosti o celém procesu navrhování a výstavby čistých prostor, od materiálů pro čisté prostory a osvědčených postupů až po zařízení HVAC potřebná pro různé typy aplikací.

Reference projektu