Epc

EPC je skratka pre inžinierstvo, obstarávanie, výstavbu a je jej významnou formou

zmluvná dohoda.

EPC je skratka pre inžinierstvo, obstarávanie, výstavbu a je významnou formou zmluvných dohôd. Dodávateľ inžinierskych a stavebných prác vykoná podrobný inžiniersky návrh projektu, zaobstará všetko potrebné vybavenie a materiál a potom vykoná dodávku funkčného zariadenia alebo majetku svojim zákazníkom.

epc

Airwoodssa rozrástla v spoločnosť, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti inžinierstva, obstarávania a výstavby (EPC) a podporuje svojich zákazníkov počas celého životného cyklu projektu. Skúsení multidisciplinárni odborníci spoločnosti sa zaviazali poskytovať svojim zákazníkom úplné spektrum služieb od začiatku projektu až po definíciu a návrh, konštrukciu, uvedenie do prevádzky a školenie, až po prevádzku a údržbu. Náš úspech v poskytovaní služieb EPC je spôsobený našou schopnosťou ponúknuť celý rad služieb vrátane inžinierstva, dizajnu, výroby a výstavby na mieste.

S kvalifikovaným a skúseným tímom, osvedčenou metodikou projektu a bezkonkurenčnými odbornými znalosťami dokážeme dodať váš projekt včas a za rozpočet. Poskytujeme služby domácim a globálnym zákazníkom vo viac ako 80 krajinách.

EPC-2