• Suspended DX Air Handling Unit

    Závesná vzduchotechnická jednotka DX

    Závesná vzduchotechnická jednotka DX

  • Heat recovery DX Coil Air Handling Units

    Spätné získavanie tepla s DX špirálovými vzduchovými jednotkami

    V kombinácii s hlavnou technológiou HOLTOP AHU poskytuje DX (Direct Expansion) cievková AHU ako AHU, tak aj vonkajšiu kondenzačnú jednotku. Je to flexibilné a jednoduché riešenie pre všetky oblasti budov, ako sú obchodné domy, kancelárie, kiná, školy atď. Klimatizačná jednotka s rekuperáciou a čistením tepla s priamou expanziou (DX) je jednotka na úpravu vzduchu, ktorá využíva vzduch ako zdroj chladu a tepla. , a je integrovaným zariadením zdrojov chladu aj tepla. Skladá sa z vonkajšej vzduchom chladenej kompresnej kondenzačnej časti ...