Thiết kế

Khách hàng là trên hết / Hướng đến con người / Chính trực / Tận hưởng công việc / Theo đuổi thay đổi, liên tục

Đổi mới / Chia sẻ giá trị / Sớm hơn, nhanh hơn, chuyên nghiệp hơn

Thiết kế đào sâu dự án

Tổng quat: 

Airwoods có hơn 10 năm kinh nghiệm trong các dịch vụ dự án kỹ thuật điều hòa không khí và phòng sạch ở nước ngoài, và có đội ngũ dịch vụ dự án riêng với nhiều kinh nghiệm. Theo đặc điểm và tiến độ thực tế của từng dự án, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế theo nhiều cấp độ. (chủ yếu được chia thành các giai đoạn thiết kế ý tưởng, thiết kế sơ bộ, thiết kế chi tiết và thiết kế bản vẽ thi công) và Cung cấp các dịch vụ thiết kế khác nhau cho khách hàng (chẳng hạn như dịch vụ tư vấn và gợi ý, thiết kế lựa chọn thiết bị điều hòa không khí, thiết kế tổng thể dự án, tối ưu hóa bản vẽ thiết kế ban đầu, v.v. .).

1. Giai đoạn thiết kế:  

(1) thiết kế ý tưởng: cung cấp một số gợi ý và bản vẽ thiết kế ý tưởng cho khách hàng trong giai đoạn lập kế hoạch dự án và cung cấp chi phí ước tính cho dự án.

(2) thiết kế sơ bộ: ở giai đoạn khởi động của dự án và khách hàng đã có bản vẽ quy hoạch sơ bộ, chúng tôi có thể cung cấp bản vẽ thiết kế HVAC sơ bộ cho khách hàng.

(3) thiết kế chi tiết: trong giai đoạn triển khai dự án sắp bước vào giai đoạn mua sắm, chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng bản vẽ thiết kế HVAC chi tiết, làm cơ sở cho hợp đồng giữa khách hàng và chúng tôi, cũng như cho tương lai thực hiện dự án.

(4) thiết kế bản vẽ thi công: trong giai đoạn xây dựng dự án, chúng tôi sẽ cung cấp bản vẽ thi công HVAC chi tiết theo kết quả khảo sát địa điểm Dự án.

Clean-Indoor-HVAC-Design

2. thiết kế nội dung dịch vụ:     

(1) dịch vụ tư vấn miễn phí và đề xuất

(2) cung cấp miễn phí tính toán thông số điều hòa không khí, xác minh và thiết kế lựa chọn chi tiết đơn vị điều hòa không khí, và cung cấp bản vẽ chi tiết đơn vị điều hòa không khí.

(3) cung cấp bản vẽ thiết kế chuyên nghiệp (bao gồm trang trí, điều hòa không khí, điện và các bộ môn khác) cho dự án điều hòa không khí tổng thể và dự án phòng sạch. Về việc có tính phí hay không thì hai bên cần trao đổi. Tất nhiên, chi phí rất thấp và tượng trưng. Nếu cả hai bên ký hợp đồng mua sắm dự án tổng thể, phần chi phí thiết kế và tư vấn này có thể được khấu trừ vào hợp đồng mua sắm dự án tổng thể.

(4) cung cấp dịch vụ tối ưu hóa bản vẽ cho các dự án bản vẽ thiết kế sơ bộ hiện có. Về việc có tính phí hay không thì hai bên cần trao đổi. Tất nhiên, chi phí rất thấp và tượng trưng. Nếu hai bên ký hợp đồng mua sắm tổng thể của dự án thì phần chi phí tư vấn thiết kế này có thể được khấu trừ vào hợp đồng mua sắm tổng thể của dự án.

ahu-CAD-Deepening-Design