Preswyl

Datrysiad HVAC Adeilad Preswyl

Trosolwg

Mae llwyddiant system HVAC yn uniongyrchol gysylltiedig â lefelau cysur yr adeilad. Efallai y bydd gan adeilad preswyl wahanol anghenion o ran gwresogi, awyru a thymheru. Roedd gan Airwoods yr arbenigedd a'r adnoddau i nodi a diwallu anghenion cleientiaid. Darparu offer arloesol, perfformiad uchel i ddatrys yr her a dylunio'r datrysiad delfrydol ar gyfer gwahanol gymwysiadau.

Nodwedd Allweddol

Digon o awyr iach wedi'i buro
Lle gosod cryno a gwastad
Arbed ynni gan yr awyr i dechnoleg adfer gwres aer

Datrysiad

Craidd adfer gwres a system DX
System AC cyflymder ac allbwn amrywiol
Dewisol o bell a rheolaeth WIFI

Cais

solutions_Scenes_residential01

Fflat neu Fflatiau

solutions_Scenes_residential02

Tŷ preifat

solutions_Scenes_residential03

Villa

solutions_Scenes_residential04

Adeilad preswyl ar y cyd