Pamatvērtības

Klients vispirms / Cilvēkiem orientēts / Integritāte / Izbaudiet darbu / Turpiniet mainīt, nepārtraukti

Inovācijas / vērtības dalīšana / agrāk, ātrāk, profesionālāk

UZŅĒMUMA VĒRTĪBAS

1. Vispirms klients

Ar lielu entuziasmu mēs darīsim visu iespējamo, lai palīdzētu mūsu klientiem gūt panākumus un nodrošinātu, ka klienti vienmēr ir pirmie ieguvēji. Mūsu pastāvēšanas jēga slēpjas pakalpojumu sniegšanā citiem, klientiem un sabiedrībai.

2. Uz cilvēkiem orientēts

Pamatojoties uz lietotāju vajadzībām, mēs pastāvīgi atjauninām savus produktus un pakalpojumus.

3. Integritāte

Integritātes pārvaldība, meklējot patiesību no faktiem, ļauj klientiem būt drošiem. Mēs rīkojamies godīgi, ētiski, atbildīgi, godīgi visos savos iekšējos un ārējos biznesa darījumos, lai iegūtu un uzturētu savu mīļoto klientu uzticību. Mēs saglabājam klientu, cilvēku un ieinteresēto personu uzticību.

4. Izbaudiet darbu

Darbs ir dzīves sastāvdaļa. Airwoods darbinieki bauda darbu un bauda dzīvi, radot taisnīgu, atvērtu, elastīgu un enerģisku darba vidi.

5. Turpināt pārmaiņas, nepārtrauktas inovācijas

Domāšana nevar būt stingra, un pārmaiņas rada iespējas. Mēs vienmēr meklējam labāku risinājumu un darām savu darbu labāk. Mēs turpinām pētniecības un attīstības izpēti un uzlabojam tehnoloģijas un pakalpojumus, lai kontrolētu izmaksas, tādējādi panākot vairāk ar mazākiem resursiem.

6. Vērtības koplietošana

Veiciniet vērtību realizāciju, materiālā apmierinātība ir tikai vērtību realizācijas blakusprodukts. Mudiniet dalīties veiksmes priekos un neizdošanās ciešanās, lai sasniegtu kopīgu izaugsmi.

7. Agrāk, ātrāk, profesionālāk

Rīkojieties agrāk un atrodiet vairāk iespēju;

Rīkojieties ātrāk un izmantojiet vairāk iespēju;

Esi profesionālāks un gūsti vairāk panākumu.

Mūsu misija ir būt risinājumu nodrošinātājam, lai izveidotu gaisa kvalitātes konstrukcijas.