Pagrindinės vertybės

Pirmiausia klientas / Orientuotas į žmones / Sąžiningumas / Mėgaukitės darbu / Tęskite pokyčius, nuolat

Inovacijos / Dalijimasis verte / Ankstesnis, greitesnis, profesionalesnis

BENDROVĖS VERTYBĖS

1. Pirmiausia klientas

Su dideliu entuziazmu darysime viską, kad padėtume klientams pasisekti ir užtikrinti, kad klientai visada būtų pirmieji naudos gavėjai. Mūsų egzistavimo prasmė yra paslaugų teikimas kitiems, klientams ir visuomenei.

2. Orientuota į žmones

Atsižvelgdami į vartotojų poreikius, mes nuolat atnaujiname savo produktus ir paslaugas.

3. Sąžiningumas

Sąžiningumo valdymas, ieškant tiesos iš faktų, leidžia klientams būti ramiems. Mes elgiamės sąžiningai, etiškai, atsakingai, sąžiningai vykdydami visas vidaus ir išorės verslo operacijas, kad įgytume ir išlaikytume mylimų klientų pasitikėjimą. Mes saugome savo klientų, žmonių ir suinteresuotųjų šalių pasitikėjimą.

4. Mėgaukitės darbu

Darbas yra gyvenimo dalis. „Airwoods“ darbuotojai mėgaujasi darbu ir džiaugiasi gyvenimu, sukurdami sąžiningą, atvirą, lanksčią ir energingą darbo aplinką.

5. Siekti pokyčių, nuolatinių naujovių

Mąstymas negali būti griežtas, o pokyčiai sukuria galimybes. Mes visada ieškome geresnio sprendimo ir geriau atliekame savo darbą. Mes nuolat vykdome mokslinių tyrimų ir plėtros tyrimus bei tobuliname technologijas ir paslaugas, kad išlaikytume kontrolę sąnaudoms ir taip pasiektume daugiau su mažiau išteklių.

6. Vertybės pasidalijimas

Skatinkite vertės suvokimą, materialinis pasitenkinimas yra tik šalutinis vertės realizavimo produktas. Skatinkite pasidalinti sėkmės džiaugsmais ir nesėkmės kančiomis, kad pasiektumėte bendrą augimą.

7. Anksčiau, greičiau, profesionaliau

Veikite anksčiau ir raskite daugiau galimybių;

Imkitės veiksmų greičiau ir pasinaudokite daugiau galimybių;

Būkite profesionalesni ir sulaukite daugiau sėkmės.

Mūsų misija yra būti sprendimų tiekėju statant oro kokybės konstrukcijas.