• CVE Series Permanent Magnet Synchronous Inverter Centrifugal Chiller

    CVE ซีรี่ส์เครื่องทำความเย็นแบบแรงเหวี่ยงแบบซิงโครนัสแบบแม่เหล็กถาวร

    มอเตอร์อินเวอร์เตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรความเร็วสูง PMSM กำลังสูงและความเร็วสูงเครื่องแรกของโลกถูกนำมาใช้สำหรับเครื่องทำความเย็นแบบแรงเหวี่ยงนี้ กำลังสูงกว่า 400 กิโลวัตต์และความเร็วในการหมุนสูงกว่า 18,000 รอบต่อนาที ประสิทธิภาพของมอเตอร์สูงกว่า 96% และ 97.5% เป็นค่าสูงสุด ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานระดับประเทศ 1 ในด้านประสิทธิภาพของมอเตอร์ มีขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา PMSM ความเร็วสูง 400kW มีน้ำหนักเท่ากับมอเตอร์เหนี่ยวนำกระแสสลับ 75kW ด้วยการนำเทคโนโลยีสเปรย์ทำความเย็นแบบสเปรย์ทำความเย็นแบบเกลียวมาใช้...